OBSŁUGA SPÓŁEK OBROTU

Oferujemy wsparcie firmom, których podstawową działalnością jest sprzedaż, dystrybucja lub produkcja przemysłowa. Mówiąc krótko – bierzemy na siebie wszystkie procesy techniczne i operacyjne, aby ułatwić Państwu funkcjonowanie na rynku, zgodnie z przepisami i obowiązującymi regulacjami, ale co ważniejsze – w zgodzie z najlepszymi praktykami.

Co potrafimy?

 • pozyskujemy dane pomiarowe
 • składamy nominacje i renominacje
 • przygotowujemy krótko-, średnio- i długoterminowe prognozy zużycia
 • prowadzimy rozliczenia z operatorami
 • bierzemy odpowiedzialność (również finansową) za proces bilansowania
 • Wspieramy klientów w pozyskiwaniu odpowiednich i rzetelnych danych wewnątrz ich oraganizacji
 • Na podstawie bazowych informacji otrzymanych od klienta, raportujemy dane do odpowiednich instytucji, zgodnie z wymaganiami i przepisami
 • Zapewniamy pełną transparentność procesu i poufność danych oraz terminowość procesu, za którą bierzemy odpowiedzialność

Do tej pory, podczas 5 lat działalności, pozyskaliśmy (jako pełnomocnicy) prawie 40 różnych koncesji. Pozyskamy w Państwa imieniu koncesje na:

 • Obrót Paliwami Gazowymi (OPG)
 • Obrót Energią Elektryczną (OEE)
 • Obrót Paliwami Ciekłymi (OPC)
 • Obrót Paliwami Ciekłymi z Zagranicą (OPZ)
 • Obrót Gazem z Zagranicą (OGZ)
 • Dystrybucję Paliw Gazowych (DPG)
 • Dystrybucję Energii Elektrycznej (DEE)
 • Wytwarzanie Energii Elektrycznej (WEE), w tym dla instalacji fotowoltaicznych

Pozyskamy pierwszą i kolejne taryfy, wspierając proces negocjacji tak, aby uzyskać jak najkorzystniejszą cenę i ograniczyć ryzyka.

Jeśli chcą Państwo wydzielić poszczególne procesy ze struktury swojej firmy, służymy pomocą w następującym zakresie:

 • procesy zmiany sprzedawcy
 • rozliczenia klientów (billing) i operatorów (również zagranicznych)
 • zakup gazu w imieniu i na rzecz Państwa firmy, zarówno na TGE jak i w kontraktach bilateralnych
 • wystąpienie w aukcjach przydziału przepustowości
 • import i eksport gazu oraz energii elektrycznej

Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń z rynku gazu, zarówno dla pracowników jak i kadry zarządzającej:

 • Praktyczne modelowanie finansowe rynku energii i gazu
 • Bilansowanie
 • Prognozowanie
 • Wycena ofert
 • Przygotowanie taryf i koncesji
 • Rozliczenia z uczestnikami rynku
 • Raportowanie

Aby uporządkować procesy w Państwa firmie, przygotujemy schematy i opisy kluczowych procesów biznesowych, związanych z działalnością na rynku gazu, energii i paliw. Przygotujemy również procedury, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz instrukcje stanowiskowe.

Wsparcie telefoniczne, w kluczowych procesach i zapewnimy pomoc w najtrudniejszych momentach. Oferujemy elastyczne plany wsparcia, uwzględniające każdy zakres potrzeb. Jeżeli nie wykorzystacie Państwo wszystkich godzin w abonamencie, możecie przeznaczyć je na inne usługi naszej firmy w ciągu 6 miesięcy.