WSPARCIE OSD

Z racji wieloletniego doświadczenia naszego zespołu w spółkach dystrybucyjnych, oferujemy wsparcie merytoryczne i procesowe w obszarze instrukcji sieciowych, wdrażania profili zużycia oraz dopasowania do regulacji Unii Europejskiej. W ramach naszego serwisu dystrybucyjnego, proponujemy:

Pomoc Operatorom Systemów Dystrybucyjnych w opracowaniu i wdrożeniu profili zużycia gazu dla odbiorców bez dobowej rejestracji poboru.

Prowadzenie postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w sprawie aktualizacji taryfy – negocjacje najlepszych warunków i poziomu opłat

Zgodnie z wymogiem aktualizacji IRiESD, w ciągu 60 dni od aktualizacji instrukcji przesyłowej, przeprowadzimy szkolenie, jak też przygotujemy aktualizację instrukcji i jej konsultacje.

Prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla Dystrybutorów, obejmujące rozbudowaną tematykę, od metrologii po zarządzanie danymi i współpracę ze Sprzedawcami.