DORADZTWO INWESTYCYJNE – DUE DILIGANCE

Jeżeli planują Państwo zakup Spółki Obrotu, posiadającej koncesję WEE, OPG, OGZ, OEE, DPG czy też DEE, służymy naszą wiedzą i doświadczeniem przy tego typu transakcjach – nasz cel to maksymalne ograniczenie ryzyk kupującego.

Jak działamy?

Sprawdzamy historię spółki, aktualność koncesji i umów operatorskich, zakres spełniania wszelkich obowiązków regulacyjnych, raportowych (w tym art. 44 Prawa Energetycznego i akcyzowego) i handlowych, dotyczących wykonywania danej koncesji.

Przygotowane przez nas badanie spółki ograniczy ryzyko Inwestora, związane z późniejszymi postępowaniami przed Prezesem URE, które mogą skutkować odebraniem koncesji świeżo zakupionemu podmiotowi.

W czym jeszcze możemy pomóc?

Często zdarza się, że zakupione spółki, mimo posiadanej koncesji, nie mają jej uruchomionej (nie przeprowadziły pierwszych transakcji). Wesprzemy uruchomienie koncesji (także w przypadku koncesji na obrót gazem z zagranicą [OGZ]), aby spółka szybko osiągnęła gotowość operacyjną.

Wspomożemy podpisanie wszystkich koniecznych umów, w tym umów operatorskich, RRM (raportowanie danych transakcyjnych) i TDM.